Félelem és reszketés az egyházi iskolában

Kiabálás és röpködő papi pofonok, erőszakkal és kirúgással fenyegetőzés, kötelező misék és körmenetek hétvégén és az ünnepek alatt, megfélemlített és tehetetlen tanári kar. Így festette le számunkra egy kétségbeesett szülő egy Bács-Kiskun megyei általános iskola mindennapjait, mióta pár éve egyházi fenntartás alá került. A súlyos jogsértéseket nem kell elfogadni, tehetünk ellenük!

Képzeld el, hogy egy szép napon gyereked iskolája fenntartását átveszi az egyház és vonakodva, de tudomásul veszed, hogy szándékaid ellenére fiad ezentúl katolikus szellemiségű oktatásban részesül. A hittanórák gondolatával még meg is barátkoznál, de egyre-másra szembesülsz a képtelen fejleményekkel: a kiabálós pap azzal fenyegeti meg gyereked, hogy „vér fog folyni”, ha hibát vét az elsőáldozáskor és más gyerekeket egyenesen fel is pofoz.

Ezzel egy időben azt tapasztalod, hogy az egyház egyre többet igényel a családi szabadidőtökből,amit korábban kedvetek szerint tölthettetek együtt.

Rendszeressé válnak a vasárnapi reggeli misék, amiről a hiányzás akár igazgatói intőt is vonhat maga után. Még a település egyetlen programját, az évente megrendezett búcsút is beárnyékolja, hogy rászervezik a kötelező templomi programot – sőt a december 24-i, karácsonyi készülődést sem ússzátok meg kötelező mise nélkül.

Nincs másik iskola

A településen ráadásul nincs másik általános iskola és az igazgató nem engedélyezi a hittanórák helyett az erkölcstanórák választását sem. Mivel erre a törvény lehetőséget is ad neki, esélyed sincs, hogy gyereked világnézetileg semleges oktatásban részesüljön, és mentesüljetek a tanítási időn bőven túlterjeszkedő, a hétvégéket és a tanítási szüneteket is átszövő hitbéli tevékenységektől. Jogosan merül fel benned a kérdés: ezentúl valóban el kell viselnetek az egyház képviselőitől és a pedagógusoktól tapasztalt erőszakot és bele kell törődnötök, hogy a szabadidőtöket hétről-hétre kötelezővé tett misék tarkítják? 

Ennyire más játékszabályok vonatkoznának az egyházi fenntartású iskolákra?Jól gondolod, hogy nem!

Akármi is legyen a fenntartó egyház vagy az intézményvezető meggyőződése, a gyermek méltóságát sértő fegyelmezési formák nem megengedettek! Nem kell szótlanul tűrnöd, ha a pap rendszeresen sértő megjegyzéseket tesz gyermekedre. Ha pedig testi fenyítést alkalmaz, olyan súlyos kötelezettségszegést követ el, amiért indokolt feljelentést tenned, mert ezzel bűncselekményt valósít meg.

Emellett mi indokolná, hogy az iskola korlátlanul beavatkozzon gyermeked – és ezzel az egész család – tanítási időn kívül eltöltött idejének szervezésébe? A köznevelési törvény az általános iskolások számára kötelezővé teszi a részvételt a tizenhat óráig tartó tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. De lehet-e kötelező a tanítási időn kívüli programon részt venni? Bármennyire is meglepő, a törvény egyáltalán nem egyértelmű ebben a kérdésben.

 Szerintünk a szabadidővel a család rendelkezhessen

A mi értelmezésünk szerint a köznevelési törvénynek nem szabadna lehetőséget biztosítania arra, hogy az iskola korlátlanul tervezhessen a tanulók tanítási időn kívüli idejével és részvételt várjon el a 16:00 óra utánra, hétvégére és ünnepnapra eső hitéleti tevékenységen. Az iskola ezzel megsértené nemcsak a tanulók, hanem a szüleik pihenőidőhöz és családi élethez való jogát is. Teljesen igazolhatatlan szankcionálni azt a gyereket, aki karácsony napját a szomszéd városban élő rokonaival tölti, és ezért nem megy el a karácsonyi misére.

Ugyanígy aggályos lehet az is, ha valakitől világnézeti meggyőződése ellenére elvárják a hitéleti tevékenységeken való részvételt. A hozzánk forduló szülő esetéhez hasonlóan sokan kerültek abba a helyzetbe, hogy az állami iskola, ahova gyermeküket beíratták, egyházi fenntartás alá került, és a településükön nem maradt világnézetileg semleges oktatást biztosító általános- vagy középiskola.

Gyermeküket tehát nem világnézeti meggyőződésből, hanem pusztán a helyzet szülte kényszerből járatják egyházi iskolába. 

Álláspontunk szerint az ilyen esetekben a hitéleti tevékenységek kötelezővé tétele ellentétes a vallásszabadsággal, így alaptörvény-ellenes.

Az EMMI állásfoglalását kértük

Mivel viszont a törvényből nem derül ki, hogy végül is lehet-e tanítási időn kívüli tevékenységekre kötelezni a gyerekeket vagy sem, és ha igen, mi ennek a határa, állásfoglalást kértünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Azt kértük, mondják meg, hogyan kell érteni a törvényt: az egyházi iskolák, a sport- és művészeti iskolák, és egyáltalán, bármiféle iskola milyen gyakran írhat elő jogszerűen bármilyen hitéleti vagy más tevékenységet a tanítási időn kívül? Amint megkapjuk a válaszaikat kérdéseinkre, közzétesszük azokat.

Te találkoztál már ezzel a problémával? Írd meg nekünk és mi segítünk a sérelmeid jogi úton történő orvoslásában! Keress minket a jogsegely@tasz.hu címen! Ha pedig az iskolai fenntartócserével kapcsolatban vannak kérdéseid, akkor olvasd el a kiadványunkat az iskolák egyházi fenntartásba adásáról! 

Kardos Tamás