A túladagolás nem tartozik a rendőrségre

Tudtad, hogy a túladagolt drogfogyasztóhoz hívott mentősök csak akkor értesíthetik a rendőrséget, ha az ellátásra szoruló személy közvetlenül fenyegeti valakinek a testi épségét? Ehhez képest Szolnokon rutin, hogy rendőr is érkezik a mentővel. Felhívtuk az érintettek figyelmét a jogellenes gyakorlatra, és most az ORFK is kimondta, hogy ez a gyakorlat jogellenes!

Egy szolnoki, droghasználókat ellátó ártalomcsökkentő szolgáltató koordinátora visszatérő problémára hívta fel a figyelmünket: amikor klienseik kábítószeres rosszullét miatt orvosi segítséget kérnek a 112-es számon, a mentő mellett a rendőrség is automatikusan a helyszínre érkezik, hogy eljárást indítson a pórul járt kliens ellen.

A gyakorlat több szempontból is jogellenes és veszélyes, ahogyan ezt az egészségügyi dolgozók számára készített adatvédelmi kiadványunkban is megfogalmaztuk. Lássuk, miért:

  • A törvény szerint a kábítószerrel való visszaélés semmilyen formájáról sem kötelező feljelentést tenni. A rendőrséget csak abban az esetben kell értesíteni kábítószer-fogyasztással kapcsolatos ellátásról, ha a segélykérő közvetlenül fenyegeti valaki testi épségét, vagy ha nyolc napon túl gyógyuló, feltehetően bűncselekményből származó sérülést szenvedett.
  • A segélyhívást kezelő operátornak nemcsak, hogy nem kötelező túladagolás esetén a rendőrséget értesíteni, hanem a legtöbb esetben jogellenes is. A kábítószer-használatra vonatkozó adat különleges adat, ami harmadik személynek – például a rendőrségnek – csak az előző pontban említett, testi épséget fenyegető esetekben adható ki. A segélykérő az Egységes Segélyhívó Rendszer (112) értesítésével nem ad felhatalmazást arra, hogy különleges adatai a rendőrséghez is eljussanak. Ezen adatok engedély nélküli továbbítása jogellenes, amiért a segélykérő pert indíthat.
  • Az adatvédelmi aggályokon felül a gyakorlat emberéleteket is veszélyeztet, hiszen a tapasztalatok miatt a kábítószer-használók kritikus helyzetben is kerülni fogják a segélykérést, ami akár az életükbe kerülhet! A rendőrségnek nincs mérlegelési lehetősége: ha kábítószerrel való visszaélésről értesül, hivatalból köteles eljárást indítani. Ha tehát egy kábítószer-használat miatti rosszulléthez a rendőrség kiérkezik, a segélykérőnek büntetőeljárással is szembe kell néznie.

Mindezek ismeretében felkerestük a 112-es segélykérő számot üzemeltető Országos Rendőrfőkapitányság Rendészeti Főigazgatóságát, amely válaszlevelében megerősítette az álláspontunkat. Az ORFK rendőrségi főtanácsosa leírta, hogy „közvetlen veszélyhelyzet hiányában az adatok automatikus továbbítására nincs megfelelő, törvényben rögzített jogalapja a hívásfogadó központoknak”. Vagyis, hacsak nem fenyegeti az ellátásra szoruló személy mondjuk a mentős testi épségét, vagy nem esik neki pajszerrel a mentőautónak, akkor a 112-es vonalat kezelő operátor nem értesítheti a rendőrséget! Az ORFK ezért a bejelentésünk nyomán értesítette a vonalat kezelő központok osztályvezetőit, hogy soron kívül tájékoztassák erről a hívásfogadó munkatársakat.

Korábban az országos tisztifőorvos is elítélte a gyakorlatot

Túlzás lenne ettől a lépéstől azt várni, hogy rosszullét vagy túladagolás esetén a jövőben sose értesítsék a rendőrséget, de egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ehhez a célhoz. 2014-ben kérésünkre az országos tisztifőorvos utasított minden mentőt és kórházi főorvost, hogy indokolatlan esetekben ne hívjanak rendőrt a kábítószeres rosszullétekhez. Ezt követően hozzánk is jóval kevesebb ilyen megkeresés érkezett, jelezve, hogy az egészségügyi dolgozókhoz eljutott az utasítás, és már betartjták a jogszabályi előírásokat. A gyakorlat újbóli megjelenése vélhetően annak köszönhető, hogy a bajba jutottak már nem közvetlenül a mentőt, hanem 112-es számon az általános segélyhívót tárcsázzák, amit az ORFK üzemeltet. Bízunk benne, hogy az ORFK utasítására ismét megszűnik a káros és jogsértő gyakorlat.

Ha kábítószer-használat okozta rosszullét miatt kértél segítséget és rendőrségi eljárás indult ellened, keress fel minket és ingyenes jogi segítséget nyújtunk!

Kardos Tamás