Öt könyvem jelent meg, mégsem dönthetek az életemről

Ferencnek hívnak és 2001-ben skizofrénia mentális betegséget állapítottak meg nálam az orvosok. Ezzel a betegséggel nem mindig egyszerű együtt élni. Jómagam az önkutatáshoz fordultam, azzal próbálkozom, hogy az elmém és az értelmem erejével feltárjam a saját lelkem érzésvilágát és ezáltal megszüntessem a tudathasadásos betegséget és visszahozzam a test-lélek-szellem harmonikus működését. Úgy vélem, hogy jó úton járok, de ez egy lassú folyamat. 2016-ban hivatalból elindítottak ellenem egy gondnokság alá helyezési eljárást, hogy ne dönthessek az életemről. A TASZ képvisel a perben és most szeretném elmesélni, min mentem keresztül.

Ebben az időszakban a környezetem nem értette a viselkedésemet, annak ellenére, hogy a betegségem ideje alatt lényegében csak szóban konfrontálódtam, azt is csak azért, hogy egyes sértő megjegyzésektől vagy megnyilvánulásoktól megvédjem magam. Néhány rosszakaróm hatására elindítottak ellenem egy gondnokság alá helyezési eljárást. Az interneten jogi segítséget kerestem, és a TASZ-szal vettem fel e-mailben a kapcsolatot. Hamarosan kiderült, hogy vállalják az ügyemet és még a bíróságon is ellátják a jogi képviseletemet. A gyámhatóság teljes körű gondnokság alá helyezést indítványozott, amit számukra alátámasztott egy olyan pszichiátriai szakvélemény is, ami ezt megalapozta. Nos, az igazság az, hogy ez a bizonyos pszichiáter még csak meg sem vizsgált amikor megjelentem nála, hanem egy perc beszélgetést követően utamra engedett. Azóta közel egy év eltelt, a bírósági eljárás során a felperes gyámhatóság módosította a keresetet és már csak egy ügypontban kér számomra gondnokot.

A gondnokság alá helyezési perben a gyámhatóság a felperes, aki arra kéri a bíróságot, hogy helyezze gondnokság alá az érintettet (alperes) a szükségesnek tartott ügycsoportokban. Az alperes és ügyvédje pedig vitatkozik a gyámhatósággal és próbálja bizonyítani, hogy az alperes problémáira a gondnokság nem nyújtana megoldást, továbbá, hogy az alperes gondnok nélkül is boldogul az életben.

Azonban a bíró az utolsó tárgyaláson a kereseti kérelem módosításáról megfeledkezve úgy hirdetett ítéletet, hogy ezt a tényt figyelmen kívül hagyta. A tárgyalás végén a bíró ezért elnézést kért, de arra hivatkozott, hogy az ítéletet ilyenkor már nem lehet módosítani.

Bármilyen perben a bíróság csak arról dönthet, amit a felperes kér. Márpedig, ha a gyámhatóság, csak annyit kér, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő jogok (pl: a kezelésbe való önkéntes beleegyezés) gyakorlását vonják meg az alperestől, akkor a bíró csak arról dönthet, hogy ez indokolt-e, vagy sem. Többről nem dönthet.

A TASZ jogi képviselete ez ellen az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be, így most várjuk a másodfokú tárgyalást.

2009 óta összesen 5 könyvem jelent meg Magyarországon. A műfajokat tekintve írtam például krimit, fantasyt, de vallásfilozófiai művet is publikáltam már. Ebből kiindulva azt hiszem egyértelműen kijelenthetem, hogy a szellemi képességeim rendben vannak.

Önellátó vagyok, a személyes és hivatalos ügyeimben magam járok el, tehát a józan belátási képességem is megvan. Tehát messze nem tartom jogszerűnek, vagy indokoltnak, hogy bíróság elé citálnak. A TASZ-nál természetesen kiállnak mellettem, ezért köszönettel tartozom. Összefoglalva ennyi a történetem, amit azt hiszem azok, akik részben sorstársaim megérthetnek majd.

Ferenc

Mi itt a TASZ-ban úgy gondoljuk, hogy a gondnokság egy rossz válasz pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek problémáira, mert úgy próbál meg védelmet nyújtani, hogy közben megfosztja az érintett személyt jogaitól, gyermeki státuszba helyezi vissza a felnőtt embert. Ezzel szemben már Magyarországon is létezik egy másik megoldás, az ún. támogatott döntéshozatal, amely úgy biztosít az érintett számára egy támogatót, hogy nem érinti az ellátott személy döntési jogát. Ha valakitől elvonják a döntés jogát, lehetőségét, az ront az állapotán, képességein: könnyű belátni, hogy ha nincs lehetőségünk gyakorolni a döntéshozatalt, akkor annak már rövid távon hatása van a képességeinkre. Ellenben ha találkozunk rendre döntési helyzetekkel, nekünk kell mérlegelni a szempontokat támogató segítségével, az fejleszti az egyén képességeit. A támogató segíthet, jelen lehet a fontosabb döntések meghozatalánál, de nem dönthet a támogatott személy helyett.

Ferenc ügye még nem zárult le, mi mindent megteszünk azért, hogy a másodfokú bíróság figyelembe vegye Ferenc akaratát.