A polgári engedetlenség arról szól, hogy vállaljuk a meggyőződésünket

  • A demokrácia attól demokrácia, hogy a szabályok bármikor kritizálhatók.
  • A kritika viszont akkor értékes, ha felvállaljuk, és nem a várható következményektől függően változtatgatjuk, hogy épp mit ismerünk el belőle.
  • A TASZ jogi segítségére azok a tudatos polgárok számíthatnak, akiket büszkén képviselt véleményük miatt ér hátrány.

A polgári engedetlenség mindig valamilyen szabály megsértésével jár. Több dologtól is függ, hogy polgári engedetlenségnek minősül-e, ha egy vendéglátóhely tudatosan nem tartja be a járványügyi intézkedéseket, vagy valaki a tiltás ellenére is megtart egy tüntetést. 

Nem lehet bármilyen jogsértést polgári engedetlenségnek nevezni.A polgári engedetlenség egyik legfőbb ismérve, hogy valaki tudatosan tiltakozik egy olyan szabályozás ellen, amit igazságtalannak talál. Soha nem öncélú, erőszakos szembeszegülést jelent, hanem olyan átgondolt cselekvést, amelynek végrehajtója tisztában van azzal, hogy szabályt szeg, de vállalja a tettét és annak következményeit a nyilvánosság előtt, mert meggyőződése, hogy az igazságtalan szabályt morálisan helytelen betartani.

A „polgári engedetlenség” fogalmára hivatkoznak azok az aktivisták is, akik vasárnapra a Hősök terére szerveztek tüntetést a járvány miatti korlátozások ellen, és azt próbálták megszervezni, hogy az éttermek és más vendéglátóhelyek a szabályokat figyelmen kívül hagyva, helyben is szolgálják ki vendégeiket. A tüntetésre közzétett nyilvános felhívásuk szerint a szervezők úgy „fogalmazták át” az eseményt, hogy az „még véletlenül se minősüljön gyűlésnek”, a résztvevők „épp kíváncsiságból arra járnak”, a demonstráció szervezője pedig „csak épp a gyűlés helyszínén és időpontjában fogja tesztelni kölcsönkapott hangosítóját”. A tömeges üzletnyitást sem úgy képzelték el, hogy az üzletek tulajdonosai tudatosan vállalják a szabályok megszegését és az esetleges következményeket, hanem úgy, hogy ezt „tömeges állásinterjúnak álcázzák”.

Az igazi polgári engedetlenség soha nem járhat mások jogainak vagy érdekeinek aránytalan korlátozásával, és csak az utolsó igénybe vehető eszköz lehet: ha van más, jogszerű formája a tiltakozásnak, előbb meg kell próbálni azzal élni. Akkor beszélhetünk polgári engedetlenségről, ha az egyén személyes érdekein túlmutató cél érdekében történik a tiltakozás, és mindig erkölcsi meggyőződésből fakadó, tudatos értékválasztáson kell alapulnia.

Különösen nehéz helyzetben van, aki a járványkezelésről akar véleményt formálni. A kormányzati tájékoztatás színvonala elégtelen, az újságírók munkáját tudatosan akadályozzák, az állami szervek hónapokig is halogathatják a válaszadást a közérdekűadat-igénylésekre, tüntetni pedig tilos. Az érdekérvényesítési eszközök és az ésszerű magyarázatok hiánya bizalmatlanságot szül a kormányzati intézkedésekkel szemben, ami a szabályokkal szembeni nyílt ellenszegüléshez vezethet. Az állam elsődleges feladata, hogy a jogkövető magatartást előmozdítsa és olyan helyzetbe hozza a polgárokat, amelyben az intézkedésekről szabadon lehet tájékozódni és azokat szabadon lehet bírálni. Ehelyett az állam jelenleg tudatosan zárja be a társadalmi elégedetlenség jogszerű kifejezésének csatornáit, ami az elégedetlenség kirobbanásának kockázatát növeli.

A vélemény szabad, a polgár nem alattvaló. Ám aki azt állítja, hogy a polgári engedetlenség egy olyan varázsige, ami automatikusan felment bennünket a tetteink következményei alól, az nem mond igazat. Ez nem jelenti azt, hogy meg kell futamodni, de a kockázatokat muszáj ismerni, a meggyőződést pedig muszáj felvállalni. 

A polgári engedetlenséghez szívre és észre is szükség van.A TASZ-ra mindig számíthatnak azok a tudatos polgárok, akiket vitatható, de büszkén képviselt véleményük miatt ér hátrány. Jogi segítségünket azonban csak az ő számukra tartjuk fenn.

(Címlapfotó: Pierre-Selim Huard/CC-BY-SA)