Ki vigyáz a sajtószabadságra?

  • A Médiatanács tevékenysége nagy hatást gyakorol a sajtószabadságra és a sajtó sokszínűségére.
  • Az állampolgárok tájékoztatásának kiegyensúlyozottsága nagyban függ a Médiatanács, és annak tagjai tevékenységétől.
  • Az Országgyűlés eseti bizottságának – Hankiss Ágnes halála miatt – új tagot kell jelölnie a Médiatanácsba.
  • Nyílt levélben tettünk javaslatot a bizottság számára, hogy milyen szempontokat vegyenek figyelembe a jelöléskor.

Augusztus 17-én elhunyt Hankiss Ágnes, a Médiatanács tagja. Emiatt az Országgyűlés erre kijelölt eseti bizottságának új tagot kell jelölnie a Médiatanácsba. A bizottság szeptember 21-én, kedden délelőtt ülésezett.

A Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló hatáskörű szerve. Tagjait az eseti bizottság jelöli, a jelöltet az Országgyűlés választja meg 9 évre, a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával.

A Médiatanács tevékenysége nagy hatást gyakorol a sajtószabadságra és a médiapluralizmusra. Az, hogy az állampolgárok kiegyensúlyozott tájékoztatásban részesülhessenek, nagyban függ a Médiatanács (és annak tagjai) tevékenységétől. Emiatt kulcsfontosságú, hogy a tagok függetlenek legyenek, a tevékenységüket szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen végezzék.

A Médiatanács feladata lenne a demokratikus nyilvánosság biztosítása a médiában. A magyarországi médiapluralizmus aggasztó helyzetére, valamint a Médiatanács függetlenségének kérdésességére az Európai Bizottság is felhívja a figyelmet a 2021-es jogállamisági jelentésében. Egy jól működő, független testület megakadályozhatta volna egyebek mellett a KESMA-konglomerátum létrejöttét, mivel hatósági jogkörben jogosult eljárni a piaci koncentráció esetén. Szerepe kiemelkedő lesz a jövőben abban is, hogy mennyiben juttatja érvényre a homofób propaganda-törvényt a médiaszolgáltatókkal szemben.

Éppen ezért meghatározó az, hogy kit jelöl az eseti bizottság a pozícióra. Nyílt levelet címeztünk a bizottság tagjainak, amelyben szempontrendszert fogalmaztunk meg a tagjelöléshez.

Javaslatunk az alábbi 5 pontból áll:

  • A Médiatanács új tagjának jelölésekor olyan személyt nevezzenek meg, aki nem tagja pártnak, valamint nem végez pártpolitikai tevékenységet.

  • Tartózkodjanak olyan személy jelölésétől, aki folytat, vagy a közelmúltban folytatott olyan tevékenységet, amely bármiféle elfogultságot vagy annak látszatát eredményezheti, ideértve közéleti megnyilvánulásait.

  • A jelölt alkalmasságát kizárja az is, ha a jelölt jelenlegi vagy múltbéli tevékenysége a propagandamédiához köthető. A kormánypropaganda nem ellenőrzi a kormányt, hanem szolgálja, nem világnézeti meggyőződésből ért vele egyet, hanem mert eleve ezért működtetik. A tényeket és információkat szelektíven, a kormánypártok érdekei szerint használja. A független véleményalkotást nem elősegíti, hanem ellehetetleníteni, a közéleti vitákat nem élénkíti, hanem gátolja.

  • Kifejezetten a jelölt alkalmassága mellett szóló érv, ha szakmai, közéleti, tudományos megnyilvánulásában merte és jogi, szakmai érvekkel alátámasztva tudta nyilvánosan kritizálni a médiakörnyezetet, a médiaszabályozást és a jogalkalmazást az erre okot adó esetekben. A függetlenségnek és a pártatlanságnak ugyanis csak az lehet egyértelmű bizonyítéka, ha a jelölt a hatalmi szempontokkal szemben is vállalja álláspontját.

  • Javasoljuk azt is, hogy eljárási többletgaranciaként folytassanak egyeztetéseket a médiapiac független szereplőivel, az ő véleményük figyelembevételével határozzák meg a jelölt személyét.

Bízunk benne, hogy a bizottság néhány tagja megfogadja a javaslatainkat és ha sikeres lesz a jelölés, akkor a jelölt személye megfelel majd a fenti szempontoknak. A jelöltet persze az Országgyűlésnek kell megválasztania. Mi már azt is sikernek tartanánk, ha vita alakulna ki e fontos kérdés körül, és nagyobb nyilvánosságot kapna a jelölés, illetve a Médiatanács jelentősége.

A teljes nyílt levél elérhető itt.

Támogass bennünket, hogy továbbra is segíthessünk a jogaid érvényesítésében!