Kik azok a szavazatszámlálók és mit csinálnak? Részt kell venniük a népszavazásban is?

  • A választások lebonyolításában kulcsszerepe van a szavazatszámláló bizottságoknak: a szavazás napján több mint tízezer ilyen testület dolgozik. 
  • A tagok hajnaltól késő estig, sokszor éjszakáig jelen vannak, és végig ügyelnek a szavazás törvényességére, tehát az szszb tagjaként tehetsz a legtöbbet azért, hogy az adott szavazókörben garantálni tudd a választás tisztaságát. 
  • Összeszedtük, hogy mit kell tudni az szszb tagságról, és arra is kitérünk, van-e dolguk a szavatszámlálóknak a népszavazással.

Magyarországon nincs lehetőség arra, hogy civilek jogi értelemben elismert megfigyelőként felügyeljék a választás tisztaságát, ezért különösen fontos, hogy a szavatszámláló bizottságokban minél több párt és jelölt megbízottja képviseltesse magát.

A szavazatszámláló bizottság választott és delegált tagokból áll, így a bizottság tagjává is kétféle módon válhat a választópolgár. 

A választott tagokat az önkormányzatok választják meg - sokszor önkormányzati dolgozókról van szó, ilyen úton nehezebb bekerülni. A település jegyzője összegyűjti az általa javasolt neveket, majd a képviselő-testület szavaz róluk úgy, hogy szavazókörönként három tagot választanak. A megbízás tehát végső soron politikai döntés eredménye, és az így megválasztott tagok az önkormányzat által biztosított díjazást kapnak munkájukért. Legkésőbb a szavazás napja előtt 20 nappal meg kell választania a tagokat az önkormányzatnak.

A delegált vagy megbízott tagokat a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek (tehát pártok vagy nemzetiségi önkormányzatok), valamint a független jelöltek küldik. Minden párt, jelölő szervezet és jelölt két-két tagot bízhat meg. A jelöltek és pártok mellett több erre a célra létrehozott civil szervezet is segít a megbízott tagok összegyűjtésében, koordinációjában, pártoknak történő “kiajánlásában”: ilyen a Számoljunk Együtt Mozgalom vagy a kifejezetten a hatpárti ellenzéki megállapodásnak megbízott tagokat gyűjtő 20K22

Ilyenkor az ő felületükön keresztül lehetséges jelentkezni, és a szervezet fogja intézni, hogy valamelyik párt delegáltjaként dolgozhasson a jelentkező. Erre azért van szükség, mert civilként, az önkormányzattól vagy jelöltektől, pártoktól függetlenül jelenleg nem lehetséges bekerülni a szavazatszámláló bizottságba. A megbízott tagok nem kapnak az önkormányzattól díjazást, az őket megbízó szervezet vagy jelölt dönthet azonban úgy, hogy tiszteletdíjat biztosít nekik. Legkésőbb a szavazás napja előtt 9 nappal be kell jelenteni a megbízott szavazatszámláló bizottsági tagokat.

Fontos, hogy a választott és delegált szavazatszámlálók jogai és kötelezettségei azonosak, ahogy azt a választási eljárásról szóló törvény 19. § (1) bekezdése kimondja. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert 

sokszor megtörténik, hogy az önkormányzat által választott tagok el akarnak venni egy-egy feladatot a megbízott tagoktól, ami jogsértő. 

A szavazatszámlálók munkája a nevükkel ellentétben sokrétű: 

  • Ellenőrzik a választópolgárok személyazonosságát, azaz csak akkor adják nekik oda a szavazólapokat, ha szerepelnek a névjegyzékben és ezt egy fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolni is tudják. 

  • Figyelik, hogy minden rendben zajlik-e: észre kell venniük a visszaéléseket, feladatuk ezt jegyzőkönyvezni és feljelentést tenni. 

  • Intézkednek a rendkívüli eseményeknél: bombariadónál, rendbontó szavazó megjelenésénél, rosszullétnél. 

  • Ők  viszik ki a mozgóurnát is az erre rászoruló (beteg, fogyatékossággal élő, karanténban lévő vagy fogvatartott) választópolgároknak is. 

Feladatuk tehát a szavazás gördülékeny és jogszerű lebonyolítása. Ennek persze része a szavazatok megszámlálása és az eredmény megállapítása is, de közel sem ez az egyetlen dolguk. A szavazatszámlálók munkája tehát kulcsfontosságú, és bár tartogathat konfliktusokat, ezek nagy részét a jogszabályok segítségével rendezni lehet. 

Új helyzetet teremt azonban az, hogy az idei országgyűlési választások napján népszavazást is tartanak.Ezt hívjuk közös eljárásnak. Ezt egy tavaly elfogadott új szabályozás teszi lehetővé, amely rengeteg technikai módosítást tartalmazott, de a szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatban nem sikerült tökéletesre. 

A jogszabály most nem mondja ki, hogy a megbízott, azaz pártok, jelöltek által delegált tagoknak részt kell venniük a népszavazással kapcsolatos eljárásban, de még a megbízásról szóló űrlap sem utal erre. Persze a jogszabályok értelmezésével el lehet jutni oda, hogy a megbízott tagoknak is közre kell működniük a népszavazással kapcsolatos feladatokban, és egyébként is nehéz lenne elkülöníteni az országgyűlési választásokhoz és a népszavazáshoz kapcsolódó feladatokat április 3-án. Mivel fontos jogértelmezési kérdésről van szó, a Nemzeti Választási Irodához fordultunk, akik kérdésünkre megerősítették, hogy minden tag egyenlő jogokkal és kötelességekkel vesz részt mindkét eljárásban.

Még több infót az szszb tagságról a valasztasz.tasz.hu oldalon találsz. Ide kattintva pedig elérhető az a részletes tananyag, amit az Unhack Democracy készített szavazatszámlálóknak, és a létrehozásában mi is közreműködtünk.