Hogyan tüntethetnek a diákok?

  • A kölcseys tanárok múlt pénteki kirúgása csak olaj volt arra a tűzre, ami a közoktatás állapotai miatt a tanárokban, diákokban és szüleikben már régóta lobog.
  • Országszerte tartanak megmozdulásokat, a közoktatás napjára időzítve pedig a tanárok sztrájkkal, polgári engedetlenséggel, a diákok pedig tüntetésekkel készülnek.
  • Ennek kapcsán felmerül a kérdés: milyen formában vehetnek részt a tiltakozó akciókban a diákok?

A diákokat ugyanúgy megilleti a gyülekezéshez való jog, életkoruktól függetlenül, mint mindenki mást. A tüntetés a véleménynyilvánítás egy formája, amit az Alaptörvény alapvető jogként minden egyes ember számára biztosít. A tiltakozás, a véleménynyilvánítás, a tüntetésen való részvétel tehát nem életkorhoz vagy nagykorúsághoz kötött. Ezt a jogot nemzetközi megállapodások is biztosítják, például a Magyarország által is ratifikált ENSZ Gyermekjogi Egyezmény. 

Természetesen ahhoz, hogy a diákok is érdemi véleményt tudjanak nyilvánítani, nagyon fontos, hogy értsék a tiltakozások célját. A felnőttek, azaz a szülők és tanárok felelőssége, hogy megvitassák velük, miről is szólnak ezek a megmozdulások. 

Mivel a véleménynyilvánítás alkotmányos védelmet élvez, ezt a jogot kizárólag törvényben lehet korlátozni, minden más típusú tiltás jogszerűtlen. Sem a tanárnak, sem az igazgatónak, sem a tankerületnek nincs joga megtiltani, hogy a diákok tüntetésen vegyenek részt vagy ilyet szervezzenek, és büntetni sem lehet ezekért senkit. Természetesen kötelezni sem lehet a diákokat arra, hogy vegyenek részt a tüntetésen. Akinek az oktatási jogai sérültek emiatt (például azért nem írhat meg egy dolgozatot, mert tüntetésen vett részt), az Alapvető Jogok Biztosához fordulhat panasszal. 

Ki fog holnap tanítani? Fotó: Pivarnyik Balazs

Tüntetni természetesen iskolaidőben is lehet. Ám ez nem jelenti azt, hogy a tüntetésen való részvétel felmentést ad az iskolalátogatási kötelezettség alól. Ha tehát tanítási időben megy el egy tanuló tüntetni, akkor vagy a szülőnek kell igazolnia a hiányzást, vagy a diák vállalja az igazolatlan órát. A szülő az iskola házirendjében megszabott módon kérhet engedélyt arra, hogy – betegségtől független okból – gyermeke igazoltan hiányozzon az iskolából. A távolmaradás indoka nemcsak családi ok lehet. Ezt az engedélyt írásban és előzetesen kell kérni (sok iskolában például erre szolgáló formanyomtatványon), a nagykorú diákoknak pedig saját maguknak kell ezt megtenniük.

Szigorúan tilos az is, hogy az iskola nyilvántartást vezessen a tiltakozásokon résztvevő vagy attól távol maradó tanulókról, vagy, hogy akár az igazgató, akár a tankerület erre kötelezze a tanárokat.Külön tájékoztatóban is összegyűjtöttük, hogy mit kell tudni a tiltakozásról a közoktatásban, a tasz.hu/tiltakozz oldalon pedig minden véleménynyilvánítással kapcsolatos fontos kérdésre kitérünk.

Hegyi Szabolcs