A program te magad vagy


Az interjúban megszólaló férfi úgynevezett kettős diagnózissal él, azaz (ex)kábítószerhasználó, és több pszichotikus epizódon is átesett már. Többször kényszerkezelték, ám a kórházi kezelések érdemben nemhogy nem segítették, de rontották állapotát.

A filmben elhangzó vers eredeti nyelve holland. A magyar és az angol műfordítás a cikk alatt is olvasható.

Az interjú a Gentben (Belgium) található Villa Voortmanban készült. A Villa Voortman nem a szó hagyományos értelmében vett pszichiátriai szolgáltatás, habár szervezetileg a genti pszichiátriai ellátóközponthoz tartozik. Nincs orvos, nincs gyógyszerelés és kötelező terápia. A Villa Voortman saját definíciója szerint egy közösségi találkozóhely (nappali intézmény) kettős diagnózissal élő embereknek. A házat látogatók jelentős része olyan genti hajléktalan, aki valamilyen pszichiátriai diagnózissal is rendelkezik.

A ház napi programját, az együttlétek rendjét mindenestül a szolgáltatást használók határozzák meg. Vannak közös beszélgetések, csoportok, mozi és zenélési lehetőség, illetve sokan különféle művészeti projektben (pl. színdarabírás és -előadás) is részt vesznek – minden egyes elem a látogatók ötleteire és saját munkájára épül. A szabályokat is együtt alkotják és fogadják el. (Az egyetlen készen kapott szabály az, hogy a szerhasználat nem megengedett a házban.) Ilyen értelemben a Villa Voortman az ENSZ fogyatékosügyi Egyezményének szellemiségére épül, amennyiben a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek (magyar zsargonban 'pszichiátriai betegek’) nem egy medikalizált közeg betegeiként, egy megszabott rendet követve, hanem a saját maguk által szabott határok között, teljes önrendelkezéssel vannak jelen egy közösségi szolgáltatásban – amelyet így nem is nevezhetnénk hagyományos értelemben vett szolgáltatásnak, inkább közösségnek, találkozó helynek.

A Villa Voortmanban – amely egy műemléki védelem alatt álló régi házban működik – mindössze két főállású szakember (pszichológus és szociális munkás) segítségével, illetve önkéntesek, terepmunkát végzó egyetemisták segítségével működik. Mindennap főznek meleg ételt. A házat látogatók száma a nyitás óta meredeken emelkedik, a „klienskör” a másfél évvel ezelőtti megnyitáskor még csak féltucatnyi emberből állt, mára a teljes szám (alkalmi és rendszeres látogatók) meghaladja a 140-et.

A Villa Voortman létrehozása egyenes eredménye a 2011-ben indult belgiumi pszichiátriai intézménytelenítési reformnak. A reform részeként a pszichiátriai kórházi ágyak számának 10%-os csökkentését tervezik, a Villa Voortmanhoz hasonló közösségi szolgáltatások egyidejű fejlesztésével.

Petri Gábor és Verdes Tamás

.

Het kindje

.

Het is zo mooi zoals het huilt en beeft al op zijn troon
Het kon kiezen tussen twee, en de derde ziet het niet

.

‘t Is te zeggen, het stond te denken in het hoekje vol grijze,
wijze mannen zonder haar uit heel dat denkershoekje daar

.

Je probeert zo goed of kwaad , en als het niet ging, een rode draad
Maar dat mocht weer niet zijn, het was als een grote fles azijn

.

Ja, kom maar mee en doe dat maar, kruip maar in mijn tas
Ik zal je leren zwemmen, ik zal je leiden, ik zal je temmen

.

Het staat te draaien en te keren tussen speldekussenmuren
En te wachten met te trachten dat het zo zacht niet meer kon zijn

.

Het zou beter leren hoe te zwijgen, hoe te zwijgen uit zichzelf
Zal het krijgen wat het weet en het nooit meer vergeten

.

Maar patience is zo moeilijk, het is de troef die soms ontbreekt
En het spelletje met Lucifer, dat al je goed verteert

.

------------------------------------------------

.

A gyermek

.

Milyen szép is ahogy zokog ahogy didereg a trónján
kettőből fog választani mert nem látja hogy létezne harmadik

.

Ő csak állt ott a sarokban gondolkodva míg körűle
szürke vének iskolája az a kopasz régi fajta bölcsesség

.

És kipróbált jót és rosszat azt hitte hogy Ariadné
fonalával a kezében de mit talált: csak egy hordó ecetet

.

Hát most gyere én vezetlek elbújhatsz itt a zsákomban
terelgetlek megtanítlak úszni majd és végül meg is szelidülsz

.

Hisz eddig csak vergődött a falak közt a tűzáporban
képtelenül arra hogy ne ő legyen az akibe mind beleáll

.

Jobban tette volna ha a maga csendjét hallgatja hogy
amit tud azt jól megértse és többé már ne felejtse amit ért

.

Milyen nehéz a türelem ha nem szólnak a harsonák
de ha Luciferrel játszol e játszmában amid csak van odalesz

.

(ford. Falcsik Mari)

.

------------------------------------------------

.

The Child

.

Isn’t it beautiful as it weeps and shivers on its throne
Trying to choose between two, while not seeing a third

.

It just stood there, thinking in its corner, surrounded
By old, grey, wisemen of the bald philosophical kind

.

It would try for good or ill, holding on to Ariadne’s thread
But it wasn’t meant to be, and turned out a vat of vinegar

.

So, come with me, do as you please, you’re safe in my bag
I’ll teach you how to swim, I’ll guide you, I’ll tame you

.

It was twisting and turning between pincushioned walls
While delaying the attempt to lose the ability to be soft

.

It had better learned to keep silent of its own accord
So it shall get what it knows and never forget it again

.

But patience is so difficult to play when there’s no trump
And playing a game with Lucifer, will consume all you have

.

(ford.: Sam Verlinden)