A kukacsekk és a közbiztonság talányos viszonyáról

Kedden írtuk meg, hogy a NEKI-vel közösen az alapvető jogok biztosához fordultunk arra kérve őt, hogy vizsgálja meg a miskolci “jóléti razziák” néven elhíresült hatósági ellenőrzési gyakorlatot, mert az szerintünk több alapjogot is sért. Mind a Miskolci Önkormányzat, mind pedig a helyi Rendészet sietve reagált a sajtóban, azonban egymásnak ellentmondó érvekkel próbálják igazolni, hogy miért vegzálják a szegregátumokban élő embereket.

A Miskolci Önkormányzati Rendészet (MÖR) által koordinált ellenőrzések alkalmával a családokat két-három tucat hatósági ember rendőri kíséret mellett egyidejűleg veti alá számos ellenőrzésnek, így lakcím-nyilvántartási, állategészségügyi, hulladékkezelési, köztisztasági, gyámhatósági, közüzemi (áram, víz) és szociális igazgatási ellenőrzésnek. Esetenként a lakók tulajdonjogát is ellenőrzik adásvételi szerződések bemutatását kérve tőlük. A közérdekű adatigényléssel megszerzett adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az eddigi ellenőrzések kizárólag ún. szegregátumokban, illetve elgettósodott utcákban, településrészekben történtek, ahol magas a roma lakók aránya. 10 hónap alatt 1904 ingatlant, 3544 embert, köztük kiskorúakat érintettek az ellenőrzések.

Vincze Csaba, a MÖR vezetője kérdésünkre, hivatalos levélben azt válaszolta, hogy „ezen átfogó ellenőrzések során nem a helyszíni bírságok kiszabása, illetve feljelentések megtétele az elsődleges cél, hanem, hogy az ellenőrzések kapcsán felmerülő és tapasztalt problémák a leghatékonyabban eljussanak az arra megoldást biztosító hatáskörrel rendelkező szervek felé, melynek leghatékonyabb formája az átirat.”

Fenti állítást alátámasztja a MÖR-től kapott adatsor, amelyből kiderül, hogy az esetek túlnyomó többségében az ellenőrzések következtében megtett intézkedés az „átirat” volt, amik százas nagyságrendben születtek. Ezek mintegy harmada (175 db.) a lakcímbejelentések elmulasztása miatt, mintegy ötöde (108 db.) a szemétszállítási szerződés hiánya miatt, de az udvaron tárolt hulladék, a beoltatlan kutya, a bérleti szerződés hiánya, az illegális áram- és vízvételezés miatt is készültek átiratok. Az adatsor értelmében április és január között mindösszesen két alkalommal tettek feljelentést (szabálysértés miatt), ezenkívül nyolc figyelmeztetésre, öt helyszíni bírság kiszabására, illetve közmű szolgáltatók részéről tett intézkedésekre, valamint ebek elszállítására került sor.

A sosinet.hu videófilmjében azonban Vincze Csaba az ellenőrzések célja tekintetében már máshogy fogalmaz „A polgármester úr, mint a hivatal vezetőjének egyértelmű elvárása, velünk közösen, hogy megpróbáljunk minél nagyobb rendet, biztonságot teremteni, ennek az a lényege, az a célja, hogy azon állampolgárok, akik törvénytisztelők, azon állampolgárok érezzék biztonságban, nyugalomban magukat, azok pedig, akik megkerülik a törvényeket és megpróbálják ezeket kijátszani, azok pedig egyáltalán ne érezzék magukat biztonságban. Úgyhogy ez a teljes önkormányzati elvárás, és nyilván ennek teszünk mi eleget.” (4:23-5:06) Ezenkívül büszkén dicsekszik azzal, hogy a visszatérő ellenőrzések eredményeképpen már többen elköltöztek a településről: „ha már azt mondom, hogy tíz emberből öt elköltözik, aki nem abba a környezetbe való, akkor már nagyon komoly egy eredményt elértünk, de ha csak kettő elköltözik is, eredményt értünk el.” (6:18-6:45)

A hivatalos levélben megjelölt cél és a videóban elismertek láthatóan köszönőviszonyban sincsenek egymással. Míg az érintett hatóságok informálása a problémákról egy elfogadható és az ellenőrzött kötelezettségekkel összhangban lévő cél lehet (persze nem legitimálva a különböző ellenőrzések együttes, rendőri biztosítás melletti végrehajtását), addig úgy általában azoknak az embereknek a megfélemlítése, elüldözése már egészen más kategória, akikre azt a bélyeget sütik, hogy nem törvénytisztelők, vagy hogy nem valóak az adott környezetbe. Ha a MÖR vezetője itt a bűnözőkre gondol, akkor javasoljuk neki, hogy tanulmányozza az alkotmányjogi és büntetőjogi tankönyveket és jogszabályokat. Bűnelkövetőket ugyanis egy jogállamban csakis a bűnüldöző szervek üldözhetnek, mégpedig a büntető jogszabályok alapján. Ők vonhatják őket eljárás alá és ügyészi vádemelés után csak a bíróság mondhatja ki bűnösségüket. A bíróság egyébként – törvényben meghatározott bűncselekmények esetén - akár ki is tilthatja egy adott településről, vagy településrészről az elítéltet.

Ha azonban azokat tartja a Rendészet vezetője nem törvénytisztelő, már csak elüldözésre érdemes állampolgároknak, akik esetleg nem tudnak felmutatni egy szemétszállítási csekket vagy akiknek gazos az udvaruk, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy valójában kiket és miért is akarnak elüldözni Miskolcról?

A Miskolci Önkormányzat sietve reagált lépésünkre. Szerintük „a jogkövető állampolgárok nem tartják zaklatásnak az ellenőrzéseket, hiszen éppen az ő érdekükben, a közbiztonság javítása érdekében történik mindez”. Az önkormányzat verziója sem fedi tehát a MÖR hivatalos, nekünk megküldött álláspontját az ellenőrzések célja tekintetében. Kiváncsiak lennénk továbbá, hogy honnan tudja az önkormányzat, hogy mit gondol az összes jogkövető miskolci állampolgár. Miért veszik vajon semmibe azoknak az érintetteknek a véleményét például, akik a sosinet videójában megszólalnak? Miért gondolják, hogy ha mélyszegénységben, főleg romák által lakott településrészeken razziáznak, akkor ott csak nem jogtisztelő állampolgárokat találnak? Nehéz ugyanis elképzelni, hogy bárki örül annak, ha 20-30 fős ellenőri csapatok vonulnak az utcájában és csöngetnek be hozzá lakcímkártyát, adásvételi szerződést ellenőrizve, még akkor is, ha nála minden rendben van. A videóban megszólalók szerint túlbuzgó ellenőrök még a mellékhelyiségbe is benéztek, hogy van-e WC papír. Mit szólnának a jogtudatos, elit környékek lakói az ilyen ellenőrzésekhez? Mi köze a kukacsekknek, az ingatlanok tisztaságának, de akár az önkormányzat által közleményében kiemelt áramlopásnak a közbiztonsághoz?

Hogy világos legyen azoknak is, akik mindenképp az ellenkezőjét szeretnék a TASZ-ra ráhúzni: nem állítjuk, hogy a közbiztonság ne lenne fontos alkotmányos érték, hogy a bűnözőket nem kell felelősségre vonni, de még azt sem, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok ne ellenőrizhetnének igazgatási típusú kötelezettségeket. Az ellenőrzések végrehajtásának módját tartjuk az emberi méltóságot és a magánszférához, továbbá a tisztességes eljáráshoz való alapjogot sértőnek és a jogbiztonság elvével ellentétesnek.

Jó hírünk van a Miskolci Önkormányzat számára: a jogkövető (ide értve az alapjog-tisztelő) önkormányzatoknak nincs félnivalójuk egy ombudsmani vizsgálattól. Ne vegyék tehát zaklatásnak, hogy ilyen vizsgálatot kezdeményeztünk.

Jovánovics Eszter, Romaprogram-vezető

Uralkodj magadon!
Új kommentelési szabályok érvényesek 2019. december 2-től. Itt olvashatod el, hogy mik azok, és itt azt, hogy miért vezettük be őket.