Nyugtalanító jogértelmezés a hatóságoktól

Büntetőjogi szempontból igen nehezen értelmezhető eklektikus határozattal utasította el a BRFK azt a feljelentésünket, amelyet a Facebook-on menekültekkel szemben szerveződő „vadászat” miatt tettünk. Az ügyészség pedig egyetért a rendőrséggel, ezért az ügy jogilag lezárult.

Gyűlölet-bűncselekmény előkészülete miatt tettünk feljelentést 2015 július végén, mert a Facebook-on menekültek elleni “vadászat” szerveződött augusztus 19-ére. A feljelentésünket megelőző hetekben Magyarországon példátlanul nőtt a menekültekkel szembeni, előítélet indítékkal elkövetett incidensek, bűncselekmények száma.

A közösségi oldalon július 21-én egy FB felhasználó „Ki lenne benne egy kis vadászatban? Ha valaki igen, írjon!” felhívása alapján menekültekkel szembeni csoportos bűncselekmény tervezése zajlott. A felhívásra legalább tíz személy reagált, a kommentek alapján egyértelművé vált, hogy azt tervezték, hogy augusztus 19-én 8:40 és 9:00 között találkoznak a budapesti Szabadság téren azzal a céllal, hogy onnan „pályaudvarlátogatás”, „parknézegetés”, illetve „parktisztítás” címszó alatt menekültekkel szemben bűncselekményeket kövessenek el. Egy másik felhasználó név alatt valaki egyenesen azt kommentálta, hogy „Navégre megyünk és kinyírunk párat! Viszem az arzenált meg pár géppuskást...” , illetve később: „Kezdem a fegyverkezést!!!”. A felhívást megtevő főszervező utóbb hozzátte, hogy „Senki ne hozzon fegyvert, azért ülni szerintem senki nem akar. Majd rögtönzünk J” illetve: „Zsolt nyugi ez csak egyelőre annyi lesz, hogy tudják azt hogy innen minél hamarabb menjenek el és vissza ne jöjjenek! Ha ez nem elég jön másodjára a fegyveres bevetés! 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a feljelentésünket elutasította. A határozat szerint összességében a közösség tagja elleni erőszak (gyűlölet-bűncselekmény) előkészületének gyanúja azért hiányzik, mert (1) egyrészt nem állapítható meg, hogy milyen csoport ellen irányult volna a „vadászat”, (2) másrészt azért, mert a bűncselekményt nem hajtották végre.

„A fentiekre tekintettel azon cselekmény, miszerint valaki egy vadászatra történő felhívást tesz ki, ami nincs konkretizálva, hogy pontosan mire vonatkozik, nem meríti ki a közösség tagja elleni erőszak előkészületének törvényi tényállását, ugyanis ezen cselekményével passzív alanyt nem bántalmaz, illetőleg nem kényszeríti erőszakkal vagy fenyegetéssel semmilyen tevékenység tanúsítására, végezetül pedig alkalmatlan arra, hogy egy adott csoport tagjaiban riadalmat keltsen tekintettel arra, hogy nem lehet konkrétan tudni, hogy milyen vadászathoz keres csatlakozókat, így ez nem minősíthető kihívóan közösségellenes magatartásnak.”

Bár a TASZ-nak mint feljelentőnek a határozat elutasításával szemben nem volt jogorvoslati lehetősége, a Legfőbb Ügyészséghez fordultunk azt kérve, hogy hivatalból vizsgálják felül a határozatot és rendeljék el a nyomozást. Kifejtettük, hogy a facebook-on zajlott „társalgás” és az azt megelőző hetekben Magyarországon történt események fényében nem kell ahhoz nyelvészi vagy bármiféle speciális szakértelem, hogy nyilvánvalóan megállapítható legyen: a vadászatot a Magyarországra menekülő (a kormány által illegális bevándorlóknak nevezett) külföldiek ellen tervezték.

Szerintünk igen nyugtalanító, hogy ezt a nyilvánvalóságot a nyomozó hatóság  nem tudta értelmezni. Annál is inkább nyugtalanító ez, hogy a határozat egy másik helyen a szervezkedőket így azonosítja: „azok, akik nem értenek egyet a kialakult menekült politikával” (sic!). A facebook-on történt „társalgás” résztvevőiről ugyanis szövegértelmezéssel semmilyen módon nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy olyan személyekről lenne szó, akik nem értenek egyet a kialakult menekültpolitikával. Ezzel ellentétben egyértelműen arra a következtetésre lehet jutni, hogy menekültek elleni súlyos előítéletek miatt bűncselekmények elkövetésére készülnek.

A nyomozó hatóság értelmezése tehát megengedhetetlen módon bagatellizálja a „társalgás” tartalmát. Nem beszélve arról, hogy a menekültpolitikára való utalással elismeri, hogy azok a személyek, akik elleni vadászatról szó van, nyilvánvalóan a menekültek.

A rendőrség azon érve, hogy a bűncselekmény nem valósult meg, további súlyos aggodalmakra ad okot a hatósági jogértelmezés színvonalát illetően. A TASZ ugyanis előkészület miatt tett feljelentést, hiszen a közösség tagja elleni erőszak előkészületét a büntető törvényköny kifejezetten büntetni rendeli. 

A törvény szerint:

Ha e törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik.

Előkészület esetében tehát nem kezdődik meg a bűncselekmény elkövetése, a facebook-on történt szervezkedés ugyanakkor egyértelműen elkövetésre felhívást, ajánlkozást, vállalkozást is tartalmazott. A gyűlölet-bűncselekmény előkészületét – szemben a rendőrség feljebb idézett érvelésével – nem csak a felhívást közzétevő, hanem mindazok megvalósíthatták, akik a bűncselekmény közös elkövetésére a kommentekben ajánlkoztak.

Az ügyészség panaszunk alapján hivatalból felülvizsgálta a rendőrség határozatát, és azt a következő egyetlen tartalmi mondattal hagyta helyben: „megállapítható, hogy a nyomozó hatóság törvényesen és megalapozottan utasította el a feljelentést azzal, hogy az abban foglaltak alapján a közösség tagja elleni erőszak előkészülete vétségének gyanúja nem állapítható meg.”

További jogorvoslatnak helye nincs.

Fenti üggyel szemben a holokamu szó kommentben történő használatáért ma Magyarországon 800 ezer Ft pénzbüntetés jár. Mindenki döntse el magában, hogy melyik ügy a súlyosabb.

Jovánovics Eszter, Roma Program-vezető

A kép forrása: http://compfight.com/