Nyertünk, mondhatsz nemet Paksra!

Mi történik, ha a magyar gazdaságtörténet legdrágább, orosz hitelből finanszírozott beruházása, a paksi atomerőmű bővítése ellen szóló érveket mutatnád be a saját honlapjaidon, és ehhez lefoglalod a stopaks.hu és a nopaks.hu domain neveket? Hát persze, hogy bepanaszol az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt., az óriásberuházás megvalósításának felelőse a domain-regisztrációs ügyeket elbíráló testületnél. Az ügyben győzött a szólásszabadság, maradhatnak a domainek, elindulhat az állampolgári tájékoztatás.

Kicsinyesség és/vagy a szabályok teljes félreértése

Az állami tulajdonú, közpénzből gazdálkodó cég azzal érvelt a domain nevek bejegyzése ellen, hogy a Paks név erősen összefonódott az atomerőmű bővítésével, és ezáltal a stopaks.hu és a nopaks.hu regisztrációja sértené a jó hírnevét, üzleti megítélését. Alapos munkát végeztek az MVM Paks II. Zrt.-nél, hiszen a renitens domainek már azelőtt fennakadtak a szűrőjükön, hogy az oldal valójában működni kezdett volna.

Arra is hivatkoztak, hogy a domainregisztrációs szabályzat nem teszi lehetővé olyan név választását, amely „jelentéstartalmára vagy használatára nézve” gyaníthatóan jogellenes, valamint hogy tisztességtelen piaci magatartást jelent a domainek használata. Azzal nem számoltak, hogy itt többről van szó, mintha két mosóporgyártó cég próbálná tisztességtelen eszközökkel befeketítetni egymást.  A kérdés innentől már politikai szabadságjogokat érint: egy állampolgár szólás- és véleménynyilvánítási szabadságát sértené, ha ezen érvek alapján nem indíthatná be a honlapokat és ezáltal nem mondhatná el a véleményét a bővítés környezetvédelmi, nemzetbiztonsági és pénzügyi vonatkozásairól.

Mit mondtunk mi?

Többször elmondtuk már és most az volt az egyik legfontosabb érvünk az eljárásban, hogy

egy közfeladatot ellátó állami szereplőnek erősebb bírálatot is el kell viselnie az átlagosnál.

Ebben az esetben a jóhírnév sérelméről sem beszélhetünk, mert  különbség van az egyén jóhírneve és a cég kereskedelmi jóhírnévhez fűződő érdeke között. Az egyének esetében a hírnév sérelme hatással lehet a méltóságra, cégek esetében ilyen lehetőség nincs. A nopaks és a stopaks domain nevek már önmagukban a véleménynyilvánítás, a bírálat eszközei, így ha ezeket ügyfelünk nem kapná meg, sérülne a véleménynyilvánításhoz való joga. A tisztességtelen piaci magatartás pedig azért nem valósulhat meg, mert egy magánszemély és egy monopolhelyzetben lévő társaság áll egymással szemben, akik egymásnak semmilyen értelemben nem versenytársai – sőt, a bővítésért felelős cégnek semmilyen versenytársa nincs!

Rákereshetsz arra, hogy nopaks.hu

Az ügyben döntő testület ügyfelünknek adott igazat a jogvitában: döntése szerint a „Paks” nem közismert kereskedelmi név, és ezáltal az „üzleti tisztességre” hivatkozva nem tagadható meg a más jogait nyilvánvalóan nem sértő és megbotránkozást nem keltő domain név használata. Azt is megállapította a testület, hogy a jóhírnevet nem sértik a választott domain-ek, az MVM Paks II. Zrt.-t nem hozzák hátrányos helyzetbe – egyébként pedig a kritikus álláspontot kifejező címek regisztrációját nem tiltja a szabályzat. Abban is igazat adtak nekünk, hogy az MVM Paks II. Zrt. és ügyfelünk nem egymás versenytársai.

Egy különleges ügyben sikerült megvédenünk a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, és ezentúl bárki bátran regisztrálhat állami vállalatokat kritizáló domaineket.

Az üggyel kapcsolatos jogi érvelésünket megtalálod honlapunkon.

Döbrentey Dániel