Beleszólhat az önkormányzat a lakók mosdójának tisztaságába?

Tessék betartani a közösségi együttélés szabályait! ” - mondja egyre több magyarországi önkormányzat, és fogad el erről rendeleteket. De mit is jelent az, hogy “közösségi együttélés alapvető szabálya”?

Az önkormányzatokat törvény hatalmazza fel a helyi közösségi együttélés szabályainak alakítására, ezeknek pontos meghatározása viszont teljes egészében a helyi vezetés feladata.  A törvényhez fűzött indokolás szerint: “Akkor élhető egy település, ha megvannak és működnek az együttélés alapvető íratlan és írott szabályai. Az ilyen normákat jelentős részben a helyi sajátosságok alakítják, (...) felsorolásuk lehetetlen. Arra azonban van lehetőség, hogy a képviselő-testület (...) a legalapvetőbb szabályokat rendeletbe foglalja és megszegésüket – szigorúan alkotmányos keretek között – szankcionálja.” Az önkormányzatok sok esetben éltek is a lehetőséggel és kreatív módon fogtak bele a rendeletalkotásba.

Mielőtt az extrém példákat bemutatnánk, íme néhány tipikus szabály. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg aki:

  • a településkép védelmével kapcsolatban pl.: nem helyezi ki a házszámot,
  • a közterület tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatára vonatkozóan pl.: aki az ingatlan környezetében lévő fű vágásáról, a járda és az úttest mellett található növényzet megfelelő nyeséséről, hó eltakarításáról nem gondoskodik.

De sokan vannak, akik túllőnek a célon és érthetetlen, gyakran jogellenes szabályokat fogadnak el. Érdekes tapasztalatunk, hogy minél kisebb a település, annál több szabály van, és minél nagyobb a település, annál kevésbé valószínű, hogy egyáltalán van közösségi együttélési rendelet.

A legtöbb közösségi együttélési rendeletben szabályokat fogadnak el a temetők rendjének védelme érdekében. Tilos a kegyeletsértő magatartás, növények, koszorúk égetése stb. Baktalórántházán például közösségi együttélési rendeletet sért, aki “kutyát – vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevisz”.

Mitől jogsértő önmagában az, ha valaki a kutyáját magával viszi a temetőbe?

Szintén közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Tarpán “a sírokat kerítéssel határolja körül vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot létesít.

A közösségi együttélés mely szabályát sérti, ha valaki sok időt tölt elhunyt szerettei sírjánál, ezért szeretne egy padot elhelyezni a temető területén belül?

Baktalórántháza szerint megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait “az a nagykorú személy, aki a játszótéren elhelyezett eszközöket, játékokat használja

Miért ne használhatná a hintát egy felnőtt, aki gyermekével játszik, vagy ülhetne be vele a homokozóba, segíthetne neki felmászni a mászókára?

Az önkormányzatok célja ezekben a rendeletekben az, hogy javuljon a közrend, a közbiztonság, és megóvják a közterületek és a környezet állapotát, valamint az ott élő polgárok nyugalmát. Tehát, a legtöbb szabály közterületre vonatkozik, azonban vannak olyan önkormányzatok, amelyek beleszólhatnak az ott élők kertjének, nappalijának akár még mosdójának tisztántartásába is.  

Például Putnokon megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki “az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlanhoz tartozó illemhely rendszeres ürítését, tisztántartását és fertőtlenítését” nem végzi el. Tehát szabálysértést követ el, aki nem takarítja megfelelően a fürdőszobáját, illetve bármely illemhelyet a lakóhelyén, és ezért pénzbüntetésben részesülhet.

Számos település előírja „a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről” való gondoskodást. (pl: Demecser, Gulács, Kemecse, Kisléta, Levelek, Máriapócs, stb.)

Az előírások betartását az önkormányzat ellenőrzi, a szabályszegőkkel szemben pedig bírságot és egyéb szankciókat helyeznek kilátásba. Erre azonban nincs törvényes lehetőségük.

Az ingatlantulajdonosok lakásának belseje, vagy kertjének tisztántartása nincsen összefüggésben semmilyen közérdekkel, sőt, azok a magánszféra részei. Ráadásul nagyon sok szabály olyan helyzetet tilt, amit már más jogszabályok is rendeznek: pl: A gyomnövények irtására, a szemétszállítás kötelező igénybevételére, külön jogszabályok vonatkoznak. A szomszédok nyugalmát zavaró tevékenységeket sem kell és nem is lehet minden önkormányzatnak egyesével betiltani, hiszen erre az egész ország területén védelmet nyújt a Polgári Törvénykönyvben található birtokvédelmi eljárás. Önkormányzati rendelet nem szabályozhat olyan témakört, amire az egész országban egységes törvény vonatkozik.

Mivel az önkormányzatok nem alkothatnának ilyen tartalmú szabályokat, valamint ezek a szabályok súlyosan sértik a tulajdonosok magánszféráját, továbbá nem felelnek meg a jogalkotás követelményeinek sem, 2018-ban 5 megye Kormányhivatalát kértük a jogszabálysértő rendeletek eltörlésére.

Aki szeretné ellenőrizni, hogy a településén van-e ilyen rendelet, online megteheti. Ez a link elvezet a nemzeti jogszabálytár honlapjára, ahol elég beírni a megyét, a település nevét és témaköknek a lista alján található “O0-közösségi együttélés szabályai” címet kell kiválasztani. Jó szórakozást kívánunk!

Az ügy további jogi részleteiről itt tájékozódhatsz.

Szegi Péter