Utálják a képviselők, hogy megmutatja, mi történik az önkormányzat ülésein

  • Választás előtt különösen jól jön, ha visszanézhető, hogy melyik képviselő hogyan döntött, mit képviselt a korábbi ügyekben. 
  • A penci ülésteremben viszont nem látták szívesen a kamerát és azt is megakadályozták volna, hogy egy helyi polgár közzétegye az ülésekről készült saját felvételeit.
  • A TASZ segítségével sikerült elérni a jogsértő rendelkezés megváltoztatását.

Kevés dolog tartozik jobban a nyilvánosságra annál, hogy mi hangzik el egy önkormányzati képviselő-testületi ülésen. Mégis előfordul, hogy változatos – és jogsértő – eszközökkel próbálják akadályozni a helyi polgárok tájékozódását.

A Pest és Nógrád megye határán fekvő Penc községet 1500-an lakják. Itt él ügyfelünk, Gy., aki régóta hiányolta a megfelelő tájékoztatást, ezért saját maga kezdte közvetíteni az interneten az üléseket.

Édesapám az 1990-es években volt önkormányzati képviselő, már ő is kifogásolta, hogy a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei nem voltak elég részletesek, nem tükrözték eléggé a döntések körülményeit. Egy későbbi ciklusban, már önkormányzati képviselőként ezt én is megtapasztalhattam. Ekkor merült fel bennem, hogy képben és hangban is rögzíteni kellene az üléseket. Azon túl, hogy a felvételek segítenek pontosan emlékezni az elhangzottakra, segítik azokat a lakosokat is, akik bizonytalanok abban, hogy kire szavazzanak és kire ne– mondta el Gy.

Az önkormányzat megoldhatta volna, hogy egy videokamera beállításával rögzítse a testületi üléseket. Mégsem éltek a lehetőséggel, ezért ügyfelünk 2014-ben már magánemberként, a saját eszközeivel kezdett felvételeket készíteni és azokat a YouTube-on közreadni. Az egyik célja az volt, hogy legyen az üléseknek könnyen hozzáférhető, nyilvános és minden történést tükröző dokumentációja, másrészt hogy azok is tájékozódhassanak, akiket érdekelnek az elhangzottak, de nem tudnak személyesen jelen lenni.

Nyilvánvaló volt, hogy nem látnak szívesen kamerával az ülésteremben. Az ülések előtt és után is rendszeresen kapok negatív megjegyzéseket a testületi tagoktól. Feltűnően megszaporodtak a zárt ülések is. Miután azzal rágalmaztak, hogy kedvem szerint megvágom a felvételeket, elkezdtem a Facebookon az ülések élő közvetítését is– idézte fel ügyfelünk. A felvételek nézettsége arra enged következtetni, hogy van igény a tájékoztatásra. Gy. szerint – és szerintünk is – az lenne természetes, ha az önkormányzat saját felvételeket közölne a nyilvános ülésekről, lakossági fórumokról, eseményekről a saját felületein – ahogy ezt több más község meg is teszi Penc környékén is.

Amint az önkormányzatunk felvállalja, hogy saját felvételeket készít és publikál a képviselő-testületi ülésekről, befejezem ez irányú erőfeszítéseimet, ezt fel is ajánlottam – mondta ügyfelünk, ám nem történt előrelépés. Sőt, az ő közvetítéseit is akadályozni próbálták. Azért fordult hozzánk, mert egy korábbi önkormányzati rendelet azt írta elő, hogy az ülések hang- és videoanyagát legfeljebb egy évig, csak a község honlapján hozhatják nyilvánosságra. Erre hivatkozva megtiltották volna számára, hogy a felvételeket a saját YouTube-csatornájára feltölthesse. Pedig milyen jól jön például egy választás előtt, ha vissza lehet nézni, hogy melyik képviselő hogyan döntött, mit képviselt a helyi ügyekben!

Én azért tartom fontosnak a testületi ülések nyilvánosságát, mert ez az egyetlen módja, hogy a helyiek rálássanak a képviselők munkájára, hogy kitől mi hangzik el, mit is képvisel. Valódi nyilvánosság nélkül rejtve maradnak a felületesen, hozzá nem értőn, ellentmondásosan vagy részrehajlón kezelt közügyek, sérül az információszabadság– magyarázza Gy., akinek segítettünk, hogy közérdekű bejelentést tegyen az önkormányzatok felett törvényességi felügyeletet gyakorló Pest Megyei Kormányhivatalnak. A bejelentés után egy hónappal az önkormányzat új szabályt alkotott, amiben már nem szerepel a felvételek nyilvánosságának korlátozása. Figyelemre méltó, hogy a kormányhivatal csak jóval később zárta le az eljárását és csak annyit állapított meg, hogy az új szabály már nem kifogásolható – azzal nem foglalkozott, hogy a korábbi rendelkezés jogsértő volt, de ez már számunkra részletkérdés.

Alapvető jogunk, hogy tudjunk a közügyeinkről, csak ekkor tehetünk lépéseket az önkormányzat jogszerű működéséért. Nem is eredménytelenül, ahogy az én esetem is mutatja– vonta le a tanulságot ügyfelünk.

Az önkormányzatok képviselő-testületeinek munkája főszabály szerint nyilvános. Egyes, törvényben meghatározott esetekben lehet zárt ülést tartani, de ezt külön meg kell indokolni. A vitához hozzászólni jellemzően csak a képviselők és a polgármester tudnak, de az ülések megfigyeléséhez és rögzítéséhez mindenkinek joga van.A nyilvános ülésekről bárki készíthet és közölhet felvételt – ezt senki nem tilthatja meg és engedélyre sincs szükség. A képviselő-testületi vagy bizottsági ülésen való részvétel és jelenlét – akár hivatalos minőségben, akár hallgatóságként, meghívott vagy érintett személyként – nyilvános közszereplésnek minősül, tehát tűrni kell, ha erről felvételt készítenek és közölnek. Az sem írható elő, hogy csak „hivatalos felhasználásra”, vagy más meghatározott célból készülhet felvétel. Az ilyen korlátozások jogellenesek és lehet is tenni ellenük.

Támogasd a TASZ-t, hogy segíthessünk azoknak, akik fellépnek a közélet átláthatóságáért!