Döntött a bíróság: tilos az osztályozóvizsga, ha van elég érdemjegy

  • Ügyfelünk kisfiát, a 6. osztályos Rolandot hiányzásai miatt több tantárgyból is osztályozóvizsgára kötelezte az iskola, pedig a tanév során elég jegyet szerzett. 

  • A szülők hiába fellebbeztek a fenntartóhoz, a tankerület a tanuló jogai helyett az iskolát vette védelmébe. 

  • Bíróságra kellett mennie az anyának, hogy végre elismerjék a család igazát, de a történteket azóta sem heverték ki. 

Amikor az iskolák május 10-én visszaálltak a digitális oktatásból a jelenléti oktatásra, számos szülő kereste a jogi lehetőséget arra, hogy gyermekének ne kelljen visszamennie a közösségbe. Így volt ezzel a 6. osztályos Roland (nevét megváltoztattuk) édesanyja is, aki jobbnak látta, ha fia otthoni tanulással, családi segítséggel próbál meg lépést tartani a tananyaggal. A köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy a tanuló ne vegyen részt a tantermi órákon, ha a távolmaradásnak alapos indoka van; Roland esetében pedig az igazgató elfogadta a kérelmet. Rolandnak így nem kellett iskolába járnia, mulasztott órái pedig igazoltnak minősültek. 

Azonban május 26-án az iskolaigazgató azzal hívta fel az édesanyát, hogy Roland mulasztott óráinak száma meghaladja a 250-et, 

ezért a nevelőtestület úgy döntött, hogy osztályozóvizsgát kell tennie szinte minden tantárgyból: magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, történelemből, természetismeretből és informatikából is. A vizsgák időpontját a május 31. és június 4. közötti hétre tűzték ki, négy napot hagyva a felkészülésre, pedig az iskola Pedagógiai Programja szerint az osztályozóvizsgák időpontját legalább két hónappal a vizsgák előtt közölni kell. A Pedagógiai Program azt is előírja, hogy a vizsga követelményeit is meg kell adni, ám ez olyannyira elmaradt, hogy a szülő még arra az alapvető kérdésére sem kapott választ, hogy mindkét félév, vagy csak a második félév anyagát kérik-e majd számon.

Az édesanyát leforrázta a hír, hogy fiának ennyi tárgyból, ilyen kevés felkészülési idővel osztályozó vizsgát kell tennie, és még a követelmények sem világosak. Azt sem tudta, hogyan mondja el ezt Rolandnak, aki eleve tanulási nehézségekkel küszködött, olyannyira, hogy korábban az édesanya még nevelési tanácsadó segítségét is igénybe vette. A talpraesett nagymama viszont, aki segítette Rolandot az otthoni tanulásban, pontosan tudta, hogy az iskola döntése nem jogszerű. Mulasztott órái miatt ugyanis csak azt a tanulót lehet osztályozóvizsgára kötelezni, akinek a hiányzások miatt nincs elegendő jegye az év végi osztályozáshoz. Rolandnak viszont két tantárgy kivételével minden tárgyból bőségesen volt érdemjegye.  

A nagymama buzdítására az édesanya azonnal panasszal fordult az érintett iskola fenntartójához, a Tatabányai Tankerületi Központhoz. Panaszában kifejtette, hogy Rolandot legfeljebb két tárgyból lehet osztályozó vizsgára kötelezni, a többi ötből elegendő jegye van. Megemlítette azt is, hogy az iskola nem hagyott felkészülési időt a vizsgákra, és azt sem tudja, miből készítse fel gyermekét. Kérte, hogy panaszát a mielőbb bírálják el, hiszen az osztályozóvizsgák pár napon belül elkezdődnek.  

Az édesanya azonban hiába várta, hogy orvosolják a nyilvánvaló jogsérelmet, Roland pedig összeroppant a rá nehezedő teher alatt. Az első vizsgákon még megjelent, a harmadik vizsganapra viszont már annyira rosszul lett, hogy édesanyja inkább orvoshoz vitte, mintsem a vizsgára. 

Roland a vizsgákról otthon nem beszélt, teljesen magába fordult, így édesanyja csak sejtette, hogy azok nem alakultak jól. Hogy erről meggyőződjön, megpróbált érdeklődni az iskolában, mi több, betekintést kért az írásbeli dolgozatokba, de azt a tájékoztatást kapta, hogy az eredményeket majd a bizonyítványból lehet megtudni, betekintésre pedig nincs mód. Így még arra sem készíthette fel a fiát, hogy mit fog látni a bizonyítványában.  

Majd június 9-én, jó pár nappal azután, hogy Roland maga mögött tudhatta az utolsó osztályozó vizsgát is, megérkezett a tankerületi igazgató válasza az édesanya panaszára. Úgy találta, hogy az iskola mindenben szabályszerűen járt el: az osztályozóvizsga elrendelése minden tárgyból megalapozott volt és a vizsgával kapcsolatos tájékoztatásban sem lehet kivetnivalót találni. 

A tankerületi vezető egészen elképesztő érvvel vette védelmébe az iskola döntését. Arra hivatkozott, hogy Roland digitális oktatás során szerzett érdemjegyei túl jók voltak a jelenléti oktatáshoz képest, ezért feltételezhető, hogy nem a tényleges tudását tükrözik. 

Ez volt az a pont, ahol az édesanya és a nagymama hozzánk fordult jogi tanácsért, és bíróság elé vittük az ügyet.

A jogsértés annyira nyilvánvaló volt, hogy a bíróságnak elég volt egyetlen tárgyalást tartania az ítélethozatalhoz. A Győri Törvényszék kimondta, hogy Rolandot jogellenesen kötelezték osztályozóvizsgára azokból a tárgyakból, amelyekből elég  jegye volt. A bíróság egyetértett velünk abban is, hogy az évközi osztályozáskor kell figyelembe venni azt, ha kérdés merül fel egy tanulói teljesítményének önállóságával kapcsolatban (az ítélet innen tölthető le). Semmilyen jogszabály nem ad alapot arra, hogy ilyen kétségek alapján utólag felülírja az iskola az év közben megszerzett érdemjegyeket. Végül az ítélet elmarasztalta az iskolát amiatt is, hogy nem biztosította a Pedagógiai Programjában kihirdetett két hónapos felkészülési időt a vizsgákra. Mindezek alapján a bíróság új eljárásra kötelezte a tankerületet, amelynek értelmében Rolandot öt tantárgyból az évközben megszerzett jegyei alapján kell lezárni, és csak két tárgyból lehet osztályozó vizsgára kötelezni. 

Így most már bírói döntés is van arról, amit eddig is hajtogattunk: 250 tanórát meghaladó mulasztása miatt csak az kötelezhető osztályozóvizsgára, aki nem szerzett elég jegyet féléves vagy egész tanéves teljesítménye értékeléséhez.Ezért a döntésért azonban Roland és családja súlyos árat fizetett. Roland pszichológus segítségével próbálja feldolgozni a gyötrelmes vizsgaidőszakot, a családot pedig  a mai napig nem hagyják nyugodni a történtek, annak ellenére sem, hogy azóta iskolát váltottak. Most fog ugyanis eldőlni, hogy hogyan befolyásolja Roland tanulmányait a törvényszék döntése. 

Ha a te gyermeked is hasonló helyzetbe került, fordulj jogsegélyszolgálatunkhoz! Ha pedig a járványhelyzet miatt kérdésed lenne a hiányzás igazolása vagy más, oktatással kapcsolatos ügyek kapcsán, kattints tájékoztató oldalunkra!

Vissy Beatrix