Csökkenthető-e legalizációval a drogfogyasztás?

 Azok a politikusok, akik azzal érvelnek, hogy a kannabisz orvosi célú engedélyezése veszélyes a fiatalokra és az egész társadalomra, vagy tévednek vagy szándékosan nem mondanak igazat. Ezt most már biztosan állíthatjuk egy nagyszabású kutatás eredményei alapján, ami több mint 140 tanulmány adatait összegezte.

A kutatók az Egyesült Államokra koncentrálva a 2013-2020 közötti időszakot vették alapul. Mivel az első szabadidős célú legalizációk csak 2014-ben léptek életbe, míg a kannabisz orvosi célú engedélyezése már 1996-ban elkezdődött, a kutatók a két szabályozási forma eredményeit külön vizsgálták. Az alábbiakban mi is feltüntetjük, hogy az egyes változások melyik típusú engedélyezéshez köthetők.

A hazai tilalompártiak leggyakoribb érve, hogy még az orvosi célú elérhetővé tétel is rossz üzenet hordoz a fiatalok számára, hiszen bátoríthatja a fogyasztást. A tapasztalat ennek épp az ellenkezőjét mutatja. Az orvosi célú engedélyezést követően 8-9 százalékkal esett vissza a marihuána használata a tizenévesek körében. A kutatók szerint ennek egy lehetséges magyarázata, hogy „a tizenévesek számára nehezebb a marihuánához való hozzáférés, ha a drogkereskedők helyett engedélyezett, életkor igazolását megkövetelő gyógyszertárak működnek”.

Mivel a szabadidős célú engedélyezés esetén a vásárlás szintén korhoz kötött, nem meglepő, hogy a legalizációkban 8 százalékos csökkenést regisztráltak a középiskolások fogyasztásában, valamint 9 százalékos visszaesést a gyakori használatban.A felnőttkori használat esetén már ellentmondásos eredmények láttak napvilágot. Míg egyes kutatások nem találtak összefüggést, mások 4-7 százalék növekedést mutattak ki az orvosi, és akár 30 százalék növekedést a szabadidős legalizáció esetén. A kutatók ezt részben azzal magyarázzák, hogy a felnőttek az engedélyezést követően bátrabban vallanak a saját fogyasztásukról. Ezzel egyidejűleg az alkohol értékesítése 5 százalékkal csökkent és több eredmény utal arra, hogy a kannabisz helyettesítheti az alkohol fogyasztását. A leginkább látványos mutató Washington államé, amely az elsők között legalizálta a kannabiszt. Itt 20 százalékos csökkenést regisztráltak a mértéktelen ivásban, ami az egyik legjelentősebb egyéni és társadalmi kockázattal járó szerhasználati forma. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek az adatnak a jelentőségét Magyarországon, ahol a legfrissebb felmérés szerint a társadalom 21,2 százaléka alkoholbeteg. Ezzel világelsők vagyunk az egy főre jutó alkoholbetegek számában.

Visszatérve Amerikába, nem feledkezhetünk meg az opioidok használatáról sem. Az USA-ban az opiodok túladagolása csak 2021-ben több mint 80 000 halálesetért volt felelős. A tanulmány rámutatott, hogy az orvosi célú legalizációk akár 25 százalékkal csökkentették az opioidok használatához köthető halálozást, és növelték a heroinhasználók kezelésbe kerülését. Ami a szabadidős célú legalizálást illeti, egyes kutatások 14-21 százalékos visszaesést mértek az opioidok okozta halálesetekben.Az orvosi marihuána legalizálása a kokain és a heroin birtoklása miatti letartóztatások 0-15 százalékos csökkenésével is járt, ami összhangban van azzal a hipotézissel, hogy a marihuána veszélyesebb kábítószereket is helyettesíthet.

A kevesebb alkohol fogyasztása rendszerint együtt jár a közúti balesetek csökkenésével, amit szintén sikerült kimutatni. A tanulmány alapján az orvosi marihuána engedélyezése 9-10 százalékkal csökkentette a halálos kimenetelű közúti balesetek arányát.Végezetül pedig nézzünk egy olyan területet, amiben szintén kiemelkedik Magyarország, az egy főre jutó öngyilkosságok számát. Három kutatásból kettő 10 százalék körüli csökkenést tapasztalt az öngyilkosságokban a 20-40 év közötti korosztályban az orvosi kannabisz engedélyezését követően, míg egy kutatás nem talált jelentős eltérést. Egy, a megkérdezettek beszámolóin alapuló felmérés pedig kimutatta, hogy az orvosi kannabisz engedélyezése 5 százalékkal javította a mentális egészséget.

A tanulmány összességében megerősíti azt az általunk is képviselt álláspontot, hogy a kannabisz orvosi engedélyezése nemcsak a betegeken segít, hanem számos más, kedvező közegészségügyi hatást eredményezhet. 

Ha szeretnél többet megtudni az orvosi kannabiszról, kattints tájékoztató oldalunkra, ahol mind az orvosok, mind az érintett betegek számára hasznos információkat gyűjtöttünk össze. Célunk, hogy a döntéshozókat is meggyőzzük a magyar orvosi kannabisz program elindításáról.

Kardos Tamás