Szakmai szervezetek dolgozzák ki Budapest drogstratégiáját

  • Miközben az állam látványosan hátat fordított több évtizednyi drogpolitikai eredménynek és levette a kezét a területről, a főváros újraszervezte a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot (BKEF), hogy komplex megoldásokkal kezelje a drogkérdést.
  • A kábítószerügyi szakmai szervezetek egy évtized elteltével ismét fontos szerepet kapnak a drogpolitika alakításában.
  • Az elmúlt években már szitokszóvá vált ártalomcsökkentés külön munkacsoportot kapott. Megalakult a kutatási munkacsoport is, ami azt jelzi, hogy a fővárosi drogstratégia nem ideológián, hanem tudományos eredményeken fog alapulni.

Egy hír, aminek Európában nem szabadna hírértékűnek lennie: a fővárosi önkormányzat a kábítószer-helyzetre reagálva stratégiát dolgoz ki a probléma kezelésére, amibe bevonja a területen dolgozó szakmai szervezeteket és a rendészetet. Magyarországon azonban ez az elmúlt évtized tükrében ünneplésre méltó fejleménynek számít.

Két határidő járt le tavaly év végével a hazai drogpolitika területén: a kábítószermentessé tett ország ígérete és az ezt a célkitűzést tartalmazó, hatályos drogstratégia érvényessége. Míg előbbiről senki nem gondolta komolyan, hogy valaha is megvalósul, addig az új stratégia hiánya komoly problémát jelent. 2000 és 2020 között a Nemzeti Drogstratégia volt az az országgyűlési határozattal elfogadott dokumentum, amely összesítette a kábítószer-helyzet kezelésére alkalmazandó egészségügyi, szociális és rendészeti célkitűzéseket, ezekhez szemléleti és értelmezési keretet nyújtott, valamint összehangolta a területen dolgozó szervezetek munkáját. A Drogstratégiához készített két éves akciótervek pedig tartalmazták a konkrét tevékenységeket és az azokra fordított állami forrásokat.

Legutóbb márciusban tették fel a kérdést az EMMI Népegészségügyi Főosztályának, hogy mikorra várható a lejárt drogstratégia eredményeinek értékelése, illetve az új stratégia kidolgozása és hatályba lépése. A válasz szerint a 2013-2020 közötti stratégia feladatainak egy része áttolódott 2021 első félévére, és ezzel párhuzamosan volt várható az értékelés is. Már lassan 2021 utolsó negyedébe lépünk, de még mindig se híre, se hamva az értékelésnek, nemhogy az új drogstratégiának.

Az állami drogpolitikai nihil idején üdítő fejlemény, hogy a fővárosi önkormányzat feladatának tekinti a kábítószer-probléma kezelését és a terület munkájának koordinálására felállította a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot. Ennek tagjai a fővárosi kerületi önkormányzatok, a négy nagy drogügyi ernyőszervezet - amelyek drogprevenciós, drogterápiás és ártalomcsökkentő szervezeteket és szakembereket tömörítenek –, a Szociálpolitikai Főosztály és az NNK drogügyi osztálya, valamint a BRFK és az önkormányzati rendészet. Első ránézésre szembetűnik, hogy nagyobb szerepet kaptak a kábítószerügyi szakmai szervezetek a BKEF-ben, mint az országos drogpolitikáról egyeztető Kábítószerügyi Tanácsban (KT), amely már másfél éve nem ülésezett. És az is nagy különbség, hogy a KT-val szemben a szervezetek itt nem csak közvetetten módon fogalmazhatják meg igényeiket és meglátásaikat a minisztérium felé, hanem a munkacsoportokon keresztül aktívan részt vesznek a fővárosi drogpolitika kialakításában. A felállított munkacsoportok is azt mutatják, hogy a főváros komplex módon gondolkodik a drogpolitikáról: ártalomcsökkentő munkacsoport, egészségfejlesztési és drogmegelőzési munkacsoport, kezelési, ellátási és felépülési munkacsoport, kínálatcsökkentési munkacsoport, kutatási munkacsoport.

Ez mindenekelőtt azt jelzi, hogy a főváros szakít azzal a kormányzati politikával, amely megbélyegzi és ellehetetleníti az ártalomcsökkentő szervezetek munkáját és elismeri, hogy ezek nyújtják az első belépési pontot a kezelési és felépülési folyamatban.Kiemelendő a kutatási munkacsoport felállítása, ami arra utal, hogy az egyes intézkedéseket nem ideológiai alapon, hanem tudományos tényekre alapozva kívánják meghozni, összhangban az uniós drogstratégiával. A munkacsoport másik feladata kutatások készítése a budapesti kábítószerügyi helyzetről, ami segíti a megfelelő drogstratégia kidolgozását.

A BKEF az eddig meghívott résztvevők mellett pályázat útján lehetőséget ad belépni a munkacsoportokba további szakmai, civil és egyházi szervezetek számára is. Drogpolitikával évtizedek óta foglalkozó szervezetként mi is jelentkezni fogunk, hogy a készülő budapesti drogstratégiában az emberi jogi szempontok is érvényesüljenek.

Kardos Tamás