Kemény kritikát mondani: szabad

  • Az elmúlt években egyre jobban átmegy az Alkotmánybíróság nélkül is a bíróságokon, hogy az állami szerveket, a közhatalommal rendelkező magánszemélyeket és a közügyekben érintetteket igenis lehet akár bántóan is kritizálni.

  • A közhatalommal rendelkező és a közügyekben érintett magánszemélyek tűrési kötelezettsége magasabb, mint a többi polgáré. 

  • Most egy ludasi ügyben mondta ki a Gyöngyösi Járásbíróság a TASZ által képviselt polgár ügyében, hogy nem bűncselekmény az a Facebook komment, ami szerint  „Az egész önkormányzat egy rakás szar! A szart meg el kell hordani.”

A helyi közügy és a kritika

Az elmúlt pár évben több olyan peres ügyünk is volt, amikben olyan polgárokat védtünk, akik úgy fogalmazták meg a véleményüket közhatalmat gyakorló személyekkel szemben és közügyekben, közpénz felhasználásában érintett magánszeméllyel szemben, hogy azt a kritika címzettjei bántónak találhatták. Ezek az ügyek rendkívül fontosak számunkra, mivel az egyik legalapvetőbb szabadságjog, a véleménynyilvánítás jogának védelméről szólnak. 

A helyi közügyekben megfogalmazott vélemények nagy része ma már a Facebookon jelenik meg. Így volt ez a mostani, ludasi ügyfelünk ügyében is. “A mi kis falunk - Ludas” zárt Facebook csoportban többen kritizálták a polgármestert a különböző intézkedései miatt. A kritikák lényege az volt, hogy a közpénzeket nem felelősségteljesen költi el, hanem azoknak bővebben juttat belőle, akikkel jó viszonyt ápol, akikkel rokonságban van. 

Az természetesen minden faluban, minden városban közügy, hogy a közpénzeket jól és hatékonyan használják-e fel, így világos, hogy erről a polgárok beszélhetnek, írhatnak, gondolatot cserélhetnek. Ezek a párbeszédek a demokrácia lényegéhez tartoznak akkor is, ha kellemetlenek, vagy akár bántóak a hatalomgyakorlóknak. Kritka nélkül ugyanis esély sincsen arra, hogy a közhatalom megkérdőjelezhető, egy választáson leváltható, vagy egyszerűen jobb belátásra bírható legyen. “A mi kis falunk - Ludas” csoportban ez történt: formálódott a helyi közvélemény. 

Van az a pont

A ludasi polgármester valahogy megtudta, hogy miről, és pontosan milyen szavakkal folyik a vita a ludasiak zárt Facebook csoportjában. A kritikákat olvasva feljelentést is tett nyolc emberrel szemben. A vád: becsületsértés és rágalmazás. 

Az ügy a Gyöngyösi Járásbíróság elé került, de közben az egyik vádlott hozzánk fordult segítségért, mert meg volt győződve arról, hogy az őt is megilleti a szólásszabadság védelme a hozzászólása kapcsán. A polgármester által sérelmezett bejegyzése ez volt: „Az egész önkormányzat egy rakás szar! A szart meg el kell hordani.”

A mi álláspontunk, hogy ez a kritika nem személyeskedő, mert nem személyesen a polgármestert érinti, hanem az önkormányzatot, így belefér a szólásszabadság kereteibe. Természetesen a kritika üzenete az önkormányzatot vezető polgármesteren is lecsapódik a nyilvánosság szemében, de ezt a szintű kritikát neki a közhatalom gyakorlása miatt tűrnie kell. Ráadásul a kritika egyáltalán nem hatolt be a polgármester magánszférájába, emberi méltóságát nem sértette, hiszen éppen a hivatal működésére vonatkozott, nem pedig a magánéletére. 

Voltak vádlottak az ügyben, akik nem tartották meg ezeket a határokat. Többen voltak, akik mélyen személyeskedő és sokszor dehumanizáló kritikát fogalmaztak meg a polgármesterrel szemben. Ezek a megszólalások már nem férnek bele a szólásszabadságba.

Az ítélet

A gyöngyösi bíróság ítéletét novemberben kaptuk meg. A bíróság elfogadta a TASZ ügyvédjének érvelését és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy „A mi kis falunk - Ludas” zárt csoport Ludas település problémáinak megvitatására jött létre, ahol a vádlottak Ludas közösségi életével, közügyeivel foglalkozó csoportban tették közzé a hozzászólásaikat. Erre tekintettel a közlés a véleménynyilvánítási szabadság nyújtotta magasabb szintű oltalom alatt áll, mondja a gyöngyösi bíróság. Ez már önmagában helyes, mivel a beszűkült hazai nyilvánosságnak minden településen fontos felületei a közösségi oldalak.

Tehát a bíróság elismerte, hogy minden sérelmezett közlés közüggyel foglalkozik. Azonban a közlések egy része vagy hamis tény állított, vagy pedig értékítéletet (tehát nem tényt) fogalmazott ugyan meg, de rendkívül bántó módon. Csak egy példával illusztrálva: a bíróság szerint a “főféreg, alféreg, féregkatona kifejezések használata vonatkozásában a véleményszabadság már nem nyújt védelmet, figyelemmel arra, hogy ez a kifejezés a közügyek vitatásának körén kívül esik, öncélú, célja pedig a puszta megalázás volt.”

A szólásszabadságnak tehát megvannak a határai, de a bíróság helyesen ismerte fel, hogy az ügyfelünk „Az egész önkormányzat egy rakás szar! A szart meg el kell hordani.” kommentje egy olyan értékítélet, ami belül marad ezeken a határokon.A bíróság több vádlottat elítélt és néhányat felmentett. Úgy tudjuk, hogy a polgármester minden felmentett vádlottal szemben fellebbezett, kivéve a mi ügyfelünket. 

Bízunk abban, hogy az TASZ érvelése és a bíróság ítélete alapján egyre több közhatalmat gyakorló érti meg, hogy az értékítéleteket tartalmazó kritikát nekik fokozottan kell tűrniük.

Szabó Attila